Jubileum 40 Jaar

Jo Goffin:

Waarin een kleine vereniging groot kan zijn. 

Ongeveer een week na het eerste deel van het jubileum [ klik voor foto's ] wil ik graag even terugkijken. Hoewel je er zelf wat moeilijker van kunt genieten als je met allerlei zaken bezig bent, heb ik het hele weekend als één groot feest ervaren. Achteraf hoorde je van iedereen: fantastisch! Dat is fijn. Het deed me erg goed om te zien dat onze jubilarissen met volle teugen genoten hebben.

Zo’n fantastisch feestweekend ontstaat niet uit het niets. Er zijn heel wat mensen mee bezig geweest. Vaak achter de schermen. 
Een groep van acht vormde de hardwerkende, creatieve jubileumcommissie. Iedereen had zo zijn taak. Soms achter de schermen. Zo heeft Hans van Zoelen (die het afwikkelen van de financiën voor zijn rekening neemt) samen met Hans Bruinen ervoor gezorgd dat het hele jubileum betaalbaar is. Wij hebben gezegd dat het feest niet in de eerste plaats bestemd is om extern geld te genereren, maar dat het ook niet klauwen vol geld mag kosten. De beide Hansen hebben sponsoren voor het jubileum weten te interesseren. Tijdens de clinic zullen we van de daken roepen dat wij heel erg blij met hen zijn. Ik wil jullie, leden, niet de namen onthouden: 

De Rabobank, De ondernemersvereniging Roerdalen, Vadah Roermond, tandarts Janssen en het huiswerkbegeleidingsinstituut Loes Schutgens uit Melick.

Wij hebben bijna 300 kaarten bezorgd. De kaart werd ontworpen door Wilbert Reijnders. Hij, Yvonne Janssen en Hans Bruinen hebben ervoor gezorgd dat we veel oud-leden hebben kunnen traceren.

Omdat wij verwachtten dat het nogal druk zou worden, was het zaak om onze accommodatie uit te breiden. Dat heeft Hans van Zoelen, Jan Smeets, Sef Hofman, Wilbert Reijnders en Louis Jansen voor hun rekening genomen.
De feestavond op zaterdag was het pakkie an van Claudia Nicolai, Yvonne Janssen en Wil Gaal. Zij hebben veel tijd en energie in de voorbereiding gestopt. Prachtige aankleding en versieringen en heerlijke hapjes. Tijdens zulke festiviteiten is het heel erg belangrijk dat de tap soepel loopt. Claudia heeft verschillende mensen benaderd. Vrijwel iedereen reageerde onmiddellijk positief op de vraag om hulp te bieden op zaterdag of zondag.

Bedankt Ans, Jack, Detlef, Hub,Treesje, Annie, Anita, André, Raymond, Peter, Lisette, Liet en Riet. Zelfs niet-leden hebben hun hulp aangeboden: Cor (van Tiny), maar dat is bijna vanzelfsprekend en John Schmitz (van Ria) hebben op zondag de bar bezet en Lizette Reijnders (van Jack) op zaterdag. Een extra woord van dank aan Detlef (die o.a. heel leuke bewegwijzering op het park zette) en Raymond en Jos die altijd bereid zijn hand- en spandiensten te leveren (zelfs tussen de bedrijven van de clubkampioenschappen door) of ergens in te springen.

Dan mag ik natuurlijk ook Alf niet vergeten. Je denkt dat Alf vooral fotografeert. Dat is ook zo, maar daarnaast is Alf ook voor de aan- en afvoer van het bier, de tweede tapinstallatie en leenkoelkasten gezorgd. Ook een woord van dank voor de fanfare en LTV Potec die bereid waren om ons van alles te lenen.Ten slotte wil ik graag aangeven dat de muziek vrijwel belangeloos werd verzorgd door Har Muyzers, die ook op zondag zijn installatie ter beschikking stelde. Iedereen dank voor de inzet. Het is een heel leuke feestavond geweest.

Zondag heeft in het teken van een feestelijke lunch voor leden en oud-leden gestaan. Truus van Ophuizen heeft met een clubje dames: Ria Schmitz, Nicole Biermans, José Wolters en Han Lammers de organisatie op zich genomen. En het was perfect georganiseerd. De lunch was een groot succes. Natuurlijk niet in de laatste plaats vanwege de verhalen van Hans Bruinen. Hans is in de geschiedenis van onze vereniging gedoken en heeft daar een kroniek over geschreven. De kroniek is op onze website gepubliceerd.

Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen, zelfs oud-leden, bereid waren om te helpen met opbouwen en afbreken van de lunchplek en het afwassen van bestek en servies. Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet. 

Het is altijd heel gevaarlijk om namen op te sommen van mensen die geholpen hebben. Als het er veel zijn, kan het zijn dat je iemand over het hoofd hebt gezien. Mocht dat, ondanks het feit dat ik geprobeerd heb hierin zorgvuldig te zijn, toch het geval zijn, dan hoop ik dat me dat niet kwalijk wordt genomen. Voor iedereen die geholpen heeft het weekend van 4 en 5 juli tot een fantastisch feest te maken bestaat veel waardering. Bedankt allemaal.

Het jubileumfeest is nog niet helemaal voorbij. Op 12 september staat een grootse clinic voor de jeugd met Rogier Wassen en Marc Merry op stapel. Hans van Zoelen heeft de clinic op een voor de vereniging financieel verantwoorde manier binnengehaald. De jeugdcommissie is o.l.v. Yvonne en Wil druk met de voorbereidingen bezig. Ik hoop en verwacht dat de clinic voor zowel volwassenen als jeugdigen ook een bijzonder festijn gaat worden. Alle leden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om het mee te maken.

Nogmaals bedankt iedereen,

Jo Goffin

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 475 403 776

Tennispark TC Vlodrop

Bennebroekweg 25
6063 CP VLODROP

KVK-nummer

40175710